MyWiki | БінгоБаланс | Запаси | Обліковуємо операції з оприбуткування та реалізації металобрухту
Обліковуємо операції з оприбуткування та реалізації металобрухту

робочі ситуації / запаси

Обліковуємо операції з оприбуткування та реалізації металобрухту

Фаїна ІСКРИЖИЦЬКА
експерт МЦФЕР: Головбух

Внаслідок ліквідації списаних основних засобів бюджетна установа оприбуткувала брухт чорних металів. Установа реалізувала цей металобрухт спеціалізованому підприємству. Під час приймання металобрухту спеціалізоване підприємство зняло 5% його ваги на засміченість. Про те, як правильно відобразити в обліку означені господарські операції, і поговоримоКлючові слова:

списання основних засобів; металобрухт; оприбуткування; запаси; реалізація; надходження у натуральній формі

 

За визначенням, металобрухт — це непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів (ст. 1 Закону України «Про металобрухт» від 05.05.1999 № 619-XIV; далі — Закон про металобрухт).

Бюджетні установи, як правило, отримують металобрухт від списання основних засобів, оприбутковують його та здають спеціалізованим підприємствам.

Утім, під час приймання спеціалізоване підприємство ураховує засміченість брухту чорних металів. Тому в акті, приймання зазначає вагу, залежно від виду металобрухту, на 4-5% нижчу від тієї, що показують ваги. Тож на прикладі робочої ситуації допоможемо бухгалтеру правильно відобразити в обліку всі означені господарські операції.

СИТУАЦІЯ. Бюджетна установа внаслідок списання металевої огорожі оприбуткувала 5 т брухту чорних металів за ціною 1800 грн. за тонну на загальну суму 9000 грн. Також на цю суму до органу Державної казначейської служби України (далі — Казначейство) за місцем обслуговування вона надала довідку про надходження у натуральній формі (далі — Довідка).

Установа реалізувала цей брухт спеціалізованому підприємству. В акті зазначено вагу прийнятого брухту — 4750 кг за ціною 1800 грн. за тонну на загальну суму 8550 грн. Адже підприємство зняло на засмічення 250 кг, тобто 5% від загальної ваги прийнятого брухту чорних металів виду 502 «Проволока та відходи від неї».

Оскільки оцінку та оприбуткування брухту чорних металів установа мала провести з урахуванням зменшення його ваги через засмічення, потрібно правильно відобразити в обіку надходження спеціального фонду, отримані у натуральній формі та від реалізації цього брухту. Також слід відобразити вибуття запасів (металобрухту) у зв’язку з реалізацією.

РІШЕННЯ. Розглянемо докладніше господарські операції за такими напрямами:

  • оприбуткування (оприбуткування брухту чорних металів з урахуванням зменшення його ваги через засмічення, відображення надходжень у натуральній формі);

  • реалізація (вибуття брухту чорних металів як запасів та отримання надходжень від реалізації).

Оприбуткування

Бухгалтерська служба бюджетної установи оприбутковує металобрухт як вторинну сировину, отриману внаслідок списання основних засобів у вигляді непридатних для використання вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів. Оцінку металобрухту проводять за правилом, викладеним у пункті 15 розділу II Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору (далі — Методрекомендації з бухобліку запасів), затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 11 (далі — Наказ № 11). Тобто металобрухт оприбутковують за чистою вартістю реалізації, яку визнають доходом спеціального фонду. Адже так вчиняти установи зобов’язує пункт 9 розділу VIІІ Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених Наказом № 11.

Для бюджетної установи визнаний дохід спеціального фонду є не що інше, як отримані надходження у натуральній формі.

Тож керуючись частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України, бюджетні установи зараховують цей дохід до четвертої підгрупи першої групи власних надходжень. До органу Казначейства за місцем обслуговування вони надають довідку на суму вартості оприбуткованого металобрухту за чистою вартістю його реалізації.

Чиста вартість реалізації запасів — це різниця між ціною їх продажу в умовах звичайної діяльності і розрахунковою сумою витрат на завершення їх виробництва і збут.

 

Отже, теоретично установа мала б спочатку витратити кошти на очищення від засміченості брухту чорних металів, отриманого від ліквідації металевої огорожі, скажімо у сумі 450,00 грн., та визнати чистою вартістюйого реалізації суму за вирахуванням цих витрат. До того ж вагу брухту чорних металів оприбуткувати з урахуванням її втрати у зв’язку з очищенням, тобто 4750 кг.

Надходження від реалізаціїв установленому порядку майна (крім майна, доходи від продажу якого вважаються доходами відповідного бюджету) обліковують на субрахунку 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги»

(План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ)

 

Утім, на практиці це відбувається дещо інакше.

Підстави для оприбуткування

Підставою для оприбуткування брухту чорних металів внаслідок списання металевої огорожі є Акт списання основних засобів (часткової ліквідації) (далі — Акт). Його типова форма затверджена наказом Мінфіну від 13.09.2016 № 818 (далі — Наказ № 818), який набрав чинності з 04.11.2016. Тож з цієї дати саме Акт (зразок заповнення див. у Додатку) бюджетні установи застосовують для оформлення господарських операцій з вибуття основних засобів, зокрема у разі повної ліквідації об’єкта основних засобів. Так вчиняти установи зобов’язує пункт 1 глави 6 розділу ІІ Порядку складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору, затвердженого Наказом № 818 (далі — Порядок № 818).

Цей Акт складає комісія, призначена керівником установи, у двох примірниках. У розділі «Розрахунок результатів списання об’єкта» Акта комісія наводить витрати, пов’язані з ліквідацією об’єктів основних засобів, а також вартість матеріальних цінностей, які надійшли від демонтажу обладнання та інших основних засобів.

Тобто у нашій ситуації комісія перш ніж навести в Акті інформацію про вагу та ціну брухту чорних металів, отриманого від ліквідації металевої огорожі, має визначити чисту вартістьйого реалізації з урахуванням втрати ваги через засмічення. Спочатку комісія складає розрахунок, в якому наводить вагу отриманого брухту чорних металів (5000 кг), обсяг втрати ваги через засмічення (250 кг), очікувану ціну реалізації (1800,00 грн. за тонну) спеціалізованому підприємству та розраховує загальну суму очікуваних надходжень від цієї реалізації, тобто чисту вартість реалізації 8550,00 грн. ((5000 кг – 250 кг) × 1800,00 грн.). Також з огляду на загальну суму очікуваних надходжень за чистою вартістю реалізації металобрухту комісія у розрахунку обчислює ціну тонни брухту, тобто 1710,00 грн. (8550,00 грн. ÷ 5000 кг).

Порядком № 818 встановлено, що перший примірник Акта передають бухгалтерській службі, другий залишають у матеріально відповідальної особи. І саме другий примірник Акта є підставою для здавання на склад металобрухту, який утворився у результаті ліквідації основних засобів.

Отже, у бухгалтерському обліку бухслужба установи оприбутковує металобрухт на підставі першого примірника Акта, а на підставі його другого примірника матеріально відповідальна особа вносить записи до книги складського обліку запасів. І бухслужба, і матеріально відповідальна особа вносять у відповідні регістри інформацію про надходження брухту чорних металів (вид 502 «Проволока та відходи від неї») у кількості 5000 кг за ціною 1710 грн. за тонну на загальну суму 8550,00 грн.

Надходження від реалізаціїв установленому порядку майна (крім майна, доходи від продажу якого вважаються доходами відповідного бюджету) обліковують на субрахунку 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги»

(План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ)

 

Зазначимо також, що у нормативних актах з бухобліку бюджетних установ прямої вказівки щодо врахування засміченості за оприбуткування металобрухту ми не знайдемо. Тож радимо скористатися пунктом 1 Положення про облікову політику (далі — Положення), наведеного у додатку 3 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених Наказом № 11. У ньому зазначено, що установа саме в Положенні визначає, зокрема, процедури, які застосовує для ведення бухобліку, складання і подання фінансової та бюджетної звітності, не визначені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Реалізація брухту

Спеціалізоване підприємство приймає металобрухт чорних та кольорових металів у порядку, встановленому відповідно до стандартів (ст. 4 Закону про металобрухт). Тож приймання промислового брухту від юридичних осіб оформлюють актом приймання. У цьому акті зазначають найменування юридичної особи, кількість та джерела походження металобрухту, а також роблять відмітку про вибухову безпеку, а в разі потреби — про дезактивацію й очищення металобрухту від шкідливих речовин та рівень дози випромінювання.

Керуючись пунктом 25 розділу ІІ Методрекомендацій з бухобліку запасів, балансову вартість брухту чорних металів у зв’язку з їх вибуттям через реалізацію установи відносять на фактичні видатки поточного періоду, в якому нараховують дохід від його реалізації. У разі, якщо ця реалізація відбудеться у наступному звітному періоді, на балансову вартість брухту, що реалізується, зменшать накопичений фінансовий результат. Адже відповідно до цього пункту, якщо запаси продані, то балансову вартість слід визнавати як витрати періоду, в якому визнається пов’язаний з ними дохід. А в разі продажу запасів, придбаних (виготовлених) у минулих роках, на балансову вартість таких запасів зменшується накопичений фінансовий результат.

Кореспонденція субрахунків

Оприбуткування металобрухту та відображення надходжень спеціального фонду здійснюють відповідно до Типовї кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ (далі — Типова кореспонденція), наведеної у додатку 2 до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Мінфіну від 26.06.2013 № 611 (далі — План рахунків).

Зокрема, господарські операції, пов’язані з оприбуткуванням металобрухту, слід було б відобразити проведенням, визначеним у рядку 2.19 Типової кореспонденції. А саме: за Д-т субрахунку 239 «Інші матеріали» та К-т субрахунку 711 «Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги».

Утім, оскільки цей металобрухт установа має реалізовувати, їй краще облікувати його надходження за Д-т субрахунку 261 «Запаси для розподілу, передачі, продажу». Адже до цього зобов’язує Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, що є додатком 1 до Плану рахунків.

Отримані спеціальним фондом надходження у натуральній формі та пов’язані з цим отриманням касові видатки відображають бухпроведеннями, визначеними у рядках 3.5, 3.9 Типової кореспонденції, відповідно. Надходження у натуральній формі відображають за К-т технічного аналітичного рахунку, скажімо, 364.9, відкритого за субрахунком 364 «Розрахунки з іншими дебіторами».

Наразі установам, утримуваним як з державного, так і з місцевого бюджету, слід пам’ятати про проведення, за яким у бухобліку відображають операцію з так званого акумулювання суми зарахованих надходжень. Інакше кажучи,  — зарахування надходжень на спеціальний реєстраційний рахунок, з якого установи здійснюють видатки. Виконують проведення на підставі Довідки та виписок з рахунків, відкритих в органі Казначейства для обліку надходжень від реалізації майна і здійснення видатків.

Кореспонденцію субрахунків з оприбуткування металобрухту та надходжень спеціального фонду, отриманих у натуральній формі, наведемо в Таблиці 1.

Таблиця 1

Кореспонденція субрахунків з оприбуткування металобрухту та надходжень спеціального фонду, отриманих у натуральній формі

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

Д-т

К-т

Оприбутковано брухт чорних металів виду 502 «Проволока та відходи від неї»

261

711

8550,00

 

Відображено надходження у натуральній формі

323.4

364.9

8550,00

 

Закумульовано суму надходжень

323.0

323.4

8550,00

 

Відображено касові видатки

364.9

323.0

8550,00

 

 

Кореспонденцію субрахунків за господарськими опеаціями, пов’язаними з реалізацією брухту чорних металів, тобто вибуттям запасів, та отриманням надходжень від реалізації наведемо в Таблиці 2.

Таблиця 2

Кореспонденція субрахунків з реалізації металобрухту та отримання надходжень

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

Д-т

К-т

Відвантажено брухт чорних металів виду 502 «Проволока та відходи від неї»

364

711

8550,00

 

Водночас відображено вибуття запасів

811, 432

261

8550,00

 

Отримано коштів від сеціалізованого підприємства

323.4

364

8550,00

 

Закумульовано суму надходжень

323.0

323.4

8550,00

 

 

Операції з реалізації металобрухту згідно з договором та актом приймання, складеним сеціалізованим підприємством, відображають проведенням, визначеним у рядку 7.4 Типової кореспонденції, за Д-т субрахунку 364 та К-т субрахунку 711. Списання балансової вартості металобрухту як запасів, оприбуткованих у попередні звітні роки, які відчужуються через реалізацію, відображають проведенням, визначеним у рядку 2.18 Типової кореспонденції, за Д-т субрахунку 432 та К-т субрахунку 261. Фактичні видатки відповідно до пункту 25 розділу ІІ Методрекомендацій з бухобліку запасів відображають за Д-т субрахунку 811 та К-т субрахунку 261.

Виправлення помилки

Тепер розповімо, як установі виправити допущену помилку. Адже згідно з умовою нашої робочої ситуації комісія навела в Акті інформацію про вагу та ціну брухту чорних металів, отриманого від ліквідації металевої огорожі, не відраховуючи можливі втрати через засміченість отриманого брухту.

При цьому до органу Казначейства за місцем обслуговування установа надала Довідку на суму вартості оприбуткованого металобрухту не за чистою вартістю його реалізації, тобто на суму 9000,00 грн. (5000 кг × 1800,00 грн.). Тому з огляду на те, що спеціалізоване підприємство зняло на засміченість 250 кг ваги зданого брухту, суму втрати надходжень, тобто 450,00 грн. (250 кг × 1800,00 грн.), тепер установа має зняти з обліку.

Кореспонденцію субрахунків, що не передбачена Типовою кореспонденцією, бюджетні установи у разі потреби можуть визначати у розпорядчому документі про облікову політику зі збереженням єдиних методологічних засад, визначених НП(с)БОДС та іншими нормативно-правовими актами з бухобліку в державному секторі

(п. 6 Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ)

 

Для цього установі слід надати до органу Казначейства Довідку, зазначивши суму 450,00 грн. з мінусом, та відсторнувати її в обліку бухпроведеннями, зворотними до наведених у Таблиці 1.

У разі ж, якщо орган Казначейства відмовиться прийняти таку Довідку, варто скористатися проведенням, наведеним у рядку 2.9 Типової кореспонденції. При цьому в доповнення до проведень, наведених у Таблиці 2, слід суму, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, тобто 450,00 грн., списати на інші витрати установи за Д-т субрахунку 831«Інші витрати установ» та К-т субрахунку 261. Тоді наприкінці року після закриття рахунків з обліку доходів та витрат накопичений фінансовий результат на субрахунку 432 урівноважиться.

ВІД РЕДАКЦІЇ

Із 04.11.2016 набрав чинності наказ Мінфіну та Держстату «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 02 грудня 1997 року № 125/70» від 13.09.2016 №  819/180 (далі — Наказ № 819/180).

З текстом Наказу № 819/180 можна ознайомитися.

Про новації у документуванні операцій з обліку та списання основних засобів читайте у тижневику «Головбух: Бюджет» № 41/2016.

НОРМАТИВНА БАЗА

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та довопненнями)

Закон України «Про металобрухт» від 05.05.1999 № 619-XIV (із змінами та довопненнями)

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку складання типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору» 13.09.2016 № 818, зареєстровано в Мін’юсті 07.10.2016 за № 1336/29466

Наказ Міністерства фінансів України та Державної служби статистики України «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 02 грудня 1997 року № 125/70» від 13.09.2016 № 819/180, зареєстровано в Мін’юсті 07.10.2016 за № 1337/29467

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору» від 23.01.2015 № 11 (із змінами та доповненнями)


 

Переглядів: 2616
Дата публікації: 17:32 02.05.2017